Složení výboru

Valnou hromadou, konanou v Rýmařově 2.11.2015, byl schválen nový výbor ve složení:

Předseda klubu:
Místopředseda:
Ostatní členové:

Vítězslav Šopík
Tomáš Gerhard
Petr Andrýsek
Ladislav Baslar
Radim Keclík
Ing. Pavel Kolář

Ing. Petr Ziegler