Duko triatlon 2020 ZRUŠEN

Vzhledem k vydání mimořádného opatření 15/2020 Krajské hygienické stanice Moravskoslezského jsme museli připravovaný Duko triatlon zrušit.