Ing. Pavel Kolář

Se smutkem si dovolujeme vám oznámit, že 4. 12. 2023 nás nadobro opustil náš kamarád, kolega a spolupracovník Ing. Pavel Kolář. Dlouhodobě pracoval v našem lyžařském klubu a spoustu let byl jeho předsedou. Dále zastával funkci krajského předsedy běžeckého lyžování MSK. Byl to obětavý a pracovitý člověk. Čest jeho památce.

46857354-16db-4336-9ab8-a36e6726ab3a