Složení výboru

Valnou hromadou, konanou v Rýmařově 12.11.2019, byl po doplnění schválen nový výbor ve složení:

Předseda klubu:
Místopředseda:
Ostatní členové:

Vítězslav Šopík
Tomáš Gerhard
Hana Slováková
Petr Andrýsek
Ladislav Baslar
Radim Keclík
Ing. Petr Ziegler