Stanovy

Valnou hromadou, která se sešla v pátek 2.11.2015 byly schvleny nové stanovy klubu, které podléhají novému občanskému zákoníku platnému od ledna 2014

 

Stanovy Klubu